سازه های بتنی

 

 

 

حفاظت كاتدي تنها روش براي حفاظت طولاني مدت بتن هاي مسلح در برابر خوردگي مي باشد. ساير روش هاي مقابله با خوردگي بتن داراي مشكلات اجرايي بوده و يا اينكه قادر به حفاظت طولانی مدت بتن نيستند. حفاظت كاتدي روش جديد مقابله با خوردگي بتن محسوب مي شود. يكي از خورنده ترين محيط هاي دريايي، ناحيه پاشش آب است. در اين ناحيه تر و خشك شدن، غلظت بالاي اكسيژن، ضربات موج دريا و دماي سطح آب از عوامل مهم خوردگي به شمار می آیند.

اخيراً با توجه به كارآيي بالاي حفاظت كاتدي در جلوگيري از خوردگي بتن هاي مسلح در محيط هاي دريايي، مورد استقبال ويژه  قرار گرفته است و به دو روش تزریق جريان و آند فدا شونده می تواند در جلوگیری از خوردگی آرماتورهای داخل بتن مؤثر باشد.

شرکت برنا الکترونیک پیشرو در طراحی و اجرای سیستم های حفاظت کاتدیک و کنترل خوردگی با در اختیار داشتن منابع انسانی متخصص و نیز توانایی تولید تجهیزات مناسب جهت حفاظت از سازه های بتنی، آماده ارائه خدمات مهندسی، تأمین کالا و اجرای این دست پروژه ها می باشد.