تانکهای روی زمین

 

 

 

 

 

سطح داخلی مخازن ذخیره رو زمینی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی که جهت ذخیره­­سازی تولیدات مورد استفاده قرار می­گیرند در اثر مجاورت با مایع و کف آن­ها در اثر مجاورت با خـاک دچار خوردگی می شوند. برای حفاظت سطح داخلی مخازن در مقابل خوردگی از آندهای فداشونده و سیستم های تزریق جریان و برای کف آن­ها عموماً از سیستم تزریق جریان با استفاده از شبکه آند نواری استفاده توصیه می شود.

برنا الکترونیک با استفاده از کادر فنی مجرب، تولید تجهیزات و تجربه کافی در اجرای پروژه­هایی از این دست همواره آماده مشارکت در پروژه­های ملی بوده است.