حفاظت آندیک

 

حفاظت آندی روشی از حفاظت است که در آن سطح فلز به آند الکتروشیمیایی تبدیل میشود و با کنترل پتانسیل فلز در منطقه غیرفعال، خوردگی کنترل میشود.

از مزایای بارز حفاظت آندی حفاظت سطوحی است که ظاهرا از کاتد دور هستند مانند سطح داخلی ترکها (در سازه های ساخته شده با فولادهای ضدزنگ) که با روشهای دیگر حفاظت از آنها ممکن نیست.

شرکت برناالکترونیک خدمات کاملی شامل طراحی اولیه، طراحی جزیی، خدمات مهندسی، تامین و اجرای سامانه های حفاظت آندی ارائه می کند.