مشتریان

 

• شرکت ملی نفت ایران

• شرکت ملی پتروشیمی ایران
• شرکت ملی گاز ایران
• شرکت ملی پالایش و پخش ایران
• وزارت نیرو
• وزارت صنعت و معدن
• شرکت پتروشیمی فجر
• شرکت پتروشیمی اروند
• شرکت نفت فلات قاره
• شرکت مهندسی ساختمان نفت
• شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی
• شرکت پالایش نفت آبادان
• شرکت گاز استان کرمان
• شرکت مهندسی و توسعه نفت
• شرکت ملی صنایع پتروشیمی کرمانشاه
• شرکت مهندسی و توسعه پتروشیمی
• پالایشگاه گاز سرخون قشم
• شرکت پالایش نفت تبریز
• شرکت پتروشیمی مهاباد
• پتروشیمی پردیس
• شرکت زیر اساس
• شرکت عمران ساحل
• کنسرسیوم نصر
• شرکت ایریتک
• شرکت سدید جهان صنعت
• شرکت سروش انرژی پارس
• شرکت نیرو گستر
• شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر
• شرکت مهندسی و ساختمانی جهانپارس
• موسسه شهید رجایی
• شرکت پتروپارس
• شرکت شیمافرمند
• شرکت مهندسی صنایع نفت
• شرکت نام آوران دلوار