بازرسی پوشش ها

 

 

پوشش ها در حفاظت کاتدیک سازه های مدفون مانند خطوط لوله، مخازن زیر زمینی و... اولین و مهم ترین عامل جلوگیری و کنترل خوردگی می باشند بگونه ای که در حفاظت کاتدیک این قبیل سازه ها تکیه اصلی بر مقاومت و حفاظت خوردگی ناشی از پوشش بوده و سیستم کاتدیک نقش تکمیل کننده حفاظت لوله را بر عهده دارد. بدیهی است که استفاده از پوشش مناسب باعث کاهش بسیار زیاد جریان و در نتیجه آن هزینه مورد نیاز جهت حفاظت خط لوله می­شود. ازآنجا که عملکرد پوشش ها با گذر زمان و آسیبهای مکانیکی احتمالی کاهش می یابد بازرسی و کنترل کیفیت پوشش خطوط لوله مدفون از اهمیت بالایی برخوردار است.

روش­های مختلفي براي بازرسي كيفيت پوشش خطوط لوله مدفون در خاك بكار مي­رود که روش های اندازه­گيري مقاومت الكتريكي پوشش ، (DCVG) ، (CIPS) ،  ((ATTENUATION TEST را می توان به عنوان نمونه عنوان نمود.

در این راستا شرکت برنا الکترونیک با بهره­ گیری از کادری مجرب و تجهیزات بازرسی کیفیت خطوط لوله آماده به همکاری در پروسه بازرسی مذکور در تمامی نقاط کشور می­باشد.