ترانسفورمر رکتیفایر سوییچینگ

 

 

 

عملکرد این ترانسفورمر رکتیفایر به گونه ای است که  ابتدا جریان AC  رابه DC با فرکانس 50 هرتز تبدیل می کند سپس فرکانس تا 40 الی 50 کیلو هرتز افزایش پیدا می کند.بدلیل این افزایش فرکانس کاری  تا حدود 50 تا 60 کیلوهرتز ، اجزاء ذخیره کننده انرژي میتوانند خیلی کوچکتر انتخاب شوند.

علی الخصوص باعث کاهش حجم ترانسفورماتور و کاهش ریپل خروجی دستگاه می گردد.در این نوع ترانسفورمر رکتیفایرها معمولا نیازی به استفاده سلف نیست و جمیع موارد ذکر شده در بالا باعث کوچک شدن دستگاه  وکاهش هزینه های ساخت ،نصب و نگهداری می گردد.در این دستگاهها توان تلفاتی به میزان قابل توجهی کاهش و راندمان خروجی دستگاه افزایش می بابد.