ترانسفورمر رکتیفایرکشویی (RACK MOUNTED)

 

 

 

این محصول را می توان گفت نوعی از ترانسفورمر رکتیفایرهای چند مداره می باشد.چون همانند ترانس رکتیفایر های چند مداره دارای یک ورودی با چند خروجی می باشد با این تفاوت که هوا خنک بوده و هر مدار به کلی و مجزا از بقیه دریک کشو تعبیه شده است و میتوان کشوها را با هم جا به جا نمود. نمونه هایی از ترانسفورمر رکتیفایرهای مذکور در فازهای 15 و 16 و 20 و 21 پارس جنوبی طراحی، ساخته و نصب شده است.