ایستگاه حفاظت کاتدیک کافویی

 

 

 

ایستگاه حفاظت کاتدیک کافویی از یک ترانس رکتیفایر با تعداد ترمینال بالا در خروجی مثبت و منفی ویک کنتور برق و فیوز هایی جهت حفاظت در درون یک محفظه با درجه حفاظت بالا تشکیل شده است که به عبارتی می توان گفت یک ایستگاه حفاظت ، کاتـــدیــک کوچک  شامل ترانسفورمر رکتیفایر، جعبه تغذیه ، جعبه اتصال مثبت و منفی را در خود جای داده است که در فضاهای شهری به دلیل وجود محدودیت های فضا و جای کم و قیمت بالای زمین ، نیاز به وجود این محصول به شدت احساس می شود.

استفاده از این ایستگاه در  ایستگاه های حفاظت کاتدیک داخل و بیرون شهربسیار مقرون به صرفه بوده وکاهش قابل توجهی در هزینه های نصب واجراء سیستم حفاظت کاتدیک دارد.