GPS SYNCHRONISATION CONTROLLER

  

در مواردی که قصد داشته باشیم چند ترانسفورمر رکتیفایر را با هم روشن وخاموش کنیم که فواصل آنها بیشتر از 3کیلومتر (با وجود مانع در مسیر) و 8 کیلومتر (بدون وجود مانع) باشد که معمولا امواج رادیویی پاسخگو نیستند. مطمئن ترین روش استفاده از این دستگاه برروی هرترانسفورمررکتیفایر می باشد. بدیهی است که در این روش هیچ محدودیتی در تعداد ترانسفورمر رکتیفایرهایی که قرار است باهم سنکرون شوند و فاصله آنها از همدیگر وجود ندارد.

این روش معمولا در خطوط انتقال بکار گرفته می شود ونحوه عمکرد آنها به این گونه است که هر کدام به تنهایی بعد از ارتباط با ماهواره واحد زمان خود را تنظیم می نمایند و به محض قرار گرفتن درزمانیکه دستور قطع و وصل به آنها داده شده است بصورت همزمان روشن وخاموش می شوند.

باکمک این محصول نیاز به نیروی انسانی کم می شودکه این مورد یکی از مزایای آن به حساب می آید.

این دستگاه اگر سیگنال جی پی اس قطع شود درجه بالایی از دقت تایمر را حفظ می­کند. هنگامی که واحد بر روی سیگنال جی پی اس قفل شده باشد دقت آن 20±  میلی ثانیه بیشتر از زمان واقعی جی پی اس است.

قطعات اصلی جی پی اس نظامی بوده و کارشان در دماهای مرزی تضمین شده است. عملکرد این قطعات در دماهای کمتر از منفی 35 درجه سلسیوس مورد آزمایش قرار گرفته است.تمامی هادی­ها (سیم­ها) نسبت به محیط عایق شده و ضد آب هستند.ودر مقابل رطوبت، مقاومت بالایی دارند.