کیت عایقی

 

کیت عایقی فلنج Insulation kit flange

فواید عایق کردن الکتریکی فلنج ها

• محدود کردن پراکندگی جریان حفاظت کاتدیک و لذا کاهش هزینه های آن درطول خطوط لوله هایی که به حفاظت موثر و اقتصادی از طریق سیستم اصلی کاتدیک نیاز دارند.
• تقسیم یک خط طولانی به بخشهای مجزا و سیستم حفاظت کاتدیک مجزا که موجب اثر بخشی بیشتر هر یک از سیستمها و در نتیجه اقتصادی کردن آنها می شود.
• عایق کردن یک خط لوله برای حصول اطمینان از اینکه جریان برق حفاظت کاتدیک با جریانهای پراکنده الکتریکی زمین موجب افزایش خوردگی و صدمه نمی شود یا ایجاد خطر نمیکند.
• برای حصول از تامین عایق الکتریکی در نقاط استراتژیک مناطق خطرآفرین

کیت های عایقی دو نوع هستند


کیتهای عایقی ( Type E (Full Face

در این نوع کیت عایقی، گسکت مرکزی سراسر فلنج را پوشانده و سوراخهای گسکت مرکزی دقیقا مطابق سوراخهای فلنج تعبیه شده اند.

 

35

 

کیتهای عایقی ( Type F (Raced Face

در این نوع کیت عایقی، گسکت مرکزی بر روی قسمت برجسته فلنج قرار می گیرد و فقط قسمت Raced Face را می پوشاند.

 

36

 

بسته کیت عایقی فلنج

• گسکت مرکزی به ضخامت استاندارد و از جنس Phenolic Resin
• یک غلاف عایق سراسری از جنس پلی اتیلن ( به ضخامت 8/0 میلیمتر) برای هر پیچ فلنج
• دو عدد واشر عایق از جنس Phenolic Resin به ازای هر پیچ فلنج (به ضخامت حداقل 3 میلیمتر) به گونه ای که قطر داخلی آن مناسب با غلاف عایق و قطر خارجی آن مناسب با فلنج (طوری که از سطح فلنج خارج نشود).
• دو عدد واشر تخت کربن استیل، گالوانیزه به ازای هر پیچ فلنج به گونه ای که قطر داخلی آن مناسب با غلاف عایق و قطر خارجی آن مناسب با فلنج (طوری که از سطح فلنج خارج نشود)

 

37

 

کیتهای عایقی فلنچ این شرکت برطبق استاندارد ASME و در کلاسهای 150، 300، 400، 600 و 900 تولید می گردد.
ضمنا این شرکت آمادگی دارد کیت های عایقی فلنج را برطبق استانداردها و کلاسهای معتبر جهانی و مطابق با نظر متقاضی تولید نماید.