پلاریزیشن سل

 

با توجه به اینکه سیستم ارتینگ مانند سازه های تحت حفاظت مدفون در خاک بوده و به طور معمول اجزا تشکیل دهنده سیستم ارتینگ بدون پوشش می باشند، موجب بوجود آمدن جریان نشتی و سرگردان زیادی در مجاورت سیستم حفاظت کاتدی می شود. که این امر موجب عدم کارایی و یا نقص در عملکرد سیستم حفاظت کاتدی می شود.

برای رفع این مشکل از پلاریزیشن سل ها استفاده می گردد که وظیفه آن جلوگیری از عبور جریان حفاظت کاتدی به سیستم ارتینگ می باشد. عملکرد این تجهیز بدین صورت بوده که تا ولتاژ 5/1 الی 2 ولت در برابر عبور جریان از سیستم حفاظت کاتدی به سیستم ارتینگ ایزوله بوده و در صورت بروز خطا (رعد و برق، جریان اتصال کوتاه احتمالی و ...) بر روی سازه تحت حفاظت مسیر جریان به سیستم ارتینگ را برقرار می نماید. پلاریزیشن سل ها به صورت سری در مسیر سازه تحت حفاظت و سیستم ارتینگ نصب می شود.

پلاریزیشن ها از دو الکترود از جنس فلز نیکل در داخل یک مایه اشباع شده KOH تشکیل شده اند و عملکردی مانند باطری ها دارند.

پلاریزیشن سل ها بر اساس آمپراژهای مختلف ساخته شده و متناسب با طراحی انتخاب می گردند. که متداولترین نوع آنها 100، 50، 25، 10، 5 کیلو آمپر می باشد