نشان دهنده بستر آندی

 

شکل ظاهری نشان دهنده بستر آندی مانند تست پست مارکر بوده، با این تفاوت که محلی جهت اتصال کابل در آن تعبیه نشده است. نشان دهنده بستر آندی برای مشخص نمودن موقعیت بستر آندی بکار می رود. چرا که ممکن است در صورت عدم مشخص بودن موقعیت بستر آندی، حفاری های مختلف باعث صدمه دیدن آندها گردند. جنس نشان دهنده بستر آندی به طور معمول از کربن استیل با پوشش رنگ مایع آلکیدی، الکترواستاتیک پودری، صنعتی و اپوکسی، گالوانیزه و... می باشد.