منبع تغذیه تست پرتابل

 

جهت سهولت تست گسترش جریان و یا تزریق جریان موقت سیستم حفاظت کاتدی از منبع تغذیه پرتابل استفاده می گردد. شرکت برنا الکترونیک جهت انجام موارد ذکر شده دستگاه Test Station را به بازار ارایه نموده است. این دستگاه نیاز به برق ورودی نداشته و بوسیله باتری و مدار اینورتر داخلی، ولتاژ و جریان مورد نیاز را تامین می نماید. دستگاه مذکور با ظرفیت 30 ولت و 5 آمپر ساخته و عرضه شده که امکان ساخت در ولتاژ و جریان های مختلف مطابق با درخواست سفارش دهنده امکان پذیر می باشد.