مفصل های رزینی

 

از مفصل ها جهت عایق کردن انشعاب کابل های سیستم حفاظت کاتدی استفاده  می شود. (مانند بسترهای سطحی، چاهی،  اتصال کابل به شبکه آندی و ...)
مفصل ها دارای انواع و اشکال مختلف مانند: دو راهی، سه راهی، چهار راهی و ... بوده، که با توجه به مورد استفاده، نوع آن انتخاب می گردد.
مفصل ها دارای چهار قسمت اعم از: 
·     قاب: بطور معمول از جنس پی وی سی دو تیکه می باشد. 
·     لاین تپ: از جنس مس یا برنج بوده و جهت اتصال کابل ها به کار می رود، سایز آن متناسب با کابل انتخاب می شود. 
·     رزین:  یک مایع دو جزئی بوده و جهت عایق کردن محل اتصال از محیط اطراف به کار می رود.   
·     نوار اسکاچ: جهت پوشاندن ورودی کابل ها و جهت جلوگیری از نشت رزین از به خارج از مفصل به کار می رود.