تجهیزات جوش احتراقی

 

جوش حرارتی (Thermit Welding)

برای اتصال کابل به سازه تحت حفاظت کاتدی به طور متداول از جوش حرارتی استفاده می نمایند، برای انجام جوش حرارتی به تجهیزات زیر نیاز می باشد:

 

الف)  قالب جوش حرارتی
جنس قالب جوش حرارتی گرافیت می باشد و با توجه به سایز کابل و شکل ساختاری سازه در انواع مختلفی عرضه می گردند. مانند: کف تخت، نیم گرد و ... (در خصوص لوله ها قطر لوله مشخص کننده نوع قالب جوش می باشد). با توجه به جنس گرافیتی قالب جوش و شرایط استفاده، دفعات امکان انجام جوش حرارتی متفاوت می باشد که معمولا تا 100 جوش حرارتی از آنها می توان بهره برداری بهینه را برد.
 
ب)  پودر جوش
 پودر جوش از گوگرد، پودر مس و چند ماده دیگر تشکیل شده است. با توجه به نوع قالب و سایز آنها در اندازه های وزنی متفاوتی مانند: 25، 32، 45 و ... عرضه می گردد. برخی از پودر جوش ها دارای فتیله هم نیز می باشند.
 
ج)  پولکی
پولکی ها جهت اتصال کابل به سازه تحت حفاظت و پوشاندن محل جوش می باشد.
 
د)  ابزار تمیز کننده
 بعد از انجام هر جوش قالب جوش حرارتی می بایست تمیز گردد ( اثرات به جا مانده از انفجار گوگرد) که این پروسه توسط ابزار تمیز کاری انجام می پذیرد.
د-1)  برس سیمی
د-2)  کاردک مخصوص
د-3)  دستکش ایمنی
د-4)  ماسک
 
ﻫ)  فندک احتراقی

جهت احتراق پودر جوش بکار می رود.